Endermotherapie® bij lymfoedeem

Lymfoedeem ontstaat door een verraderlijk en meedogenloos proces waarbij vloeistoffen en hun opgeloste proteïnen (eiwitten) zich opstapelen in het tussenweefsel of interstitieel weefsel.

Ophoping van dit vocht veroorzaakt op termijn een fibrosereactie waardoor het aanvankelijke oedeem nog erger wordt. Deze vicieuze cirkel wordt best zo vlug mogelijk doorbroken om blijvende functionele, esthetische en psychosociale letsels te voorkomen.

In tegenstelling tot de klassiek manuele lymfedrainage kunnen we met de LPG®techniek ook inwerken op de weefselfibrose en doorbreken we de vicieuze cirkel oedeem-fibrose. Bijkomend voordeel van deze drainagetechniek is het hermodelleren van de behandelde zone en de gunstige effecten op de betrokken gewrichten.

LPG® draagt hier met zijn endermotherapie® bij tot de essentie van de kinesitherapie: genezen door te bewegen.

©2015 groepspraktijk OK | Kazernstraat 32 - 9620 Zottegem | tel. Joris 09 361 22 41