Revalidatie in Groepspraktijk OK

Groepspraktijk OK biedt kwaliteitsvolle en individueel aangepaste revalidatie aan op een uitzonderlijk niveau voor de eerstelijnszorg.


Kwaliteitsvol:

 • Het team van Groepspraktijk OK schoolt zich permanent bij, bij collegae specialisten ter zake in de tweede lijn en in academische centra.
 • Wij verwijzen graag naar het CV van de teamleden op deze webstek voor hun individuele uitgebreide ervaring.
 • Afhankelijk van de doelstellingen wordt er in Groepspraktijk OK geoefend met gespecialiseerde apparatuur


Individueel:

 • Elke patiŽnt is uniek als persoonlijkheid met een unieke revalidatieaanpak.
 • Het team van Groepspraktijk OK stelt eerlijke doelstellingen in overleg met patiŽnt en zijn voorschrijvende arts
 • Elke aandoening of ingreep is nooit identiek en het therapeutenteam van Groepspraktijk OK overlegt in functie van de patiŽnt en stuurt bij waar nodig.
 • Chronische aandoeningen krijgen in Groepspraktijk OK de aandacht die ze blijven verdienen omdat we tijdens hun intensieve revalidatie maximale functionaliteit en integratie blijven nastreven.  


Uitzonderlijk niveau voor de eerste-lijn:

 • De teamleden van Groepspraktijk OK hebben ervaringen uit revalidatiecentra uit de tweede- en derdelijnszorg.
 • Doorheen het revalidatieproces is men in Groepspraktijk OK vertrouwd met:
  • nieuwste technieken en therapievormen
  • administratie met mutualiteit en RIZIV
  • multidisciplinair overleg met evaluatie, briefing en constructieve suggesties bij de betrokken artsen
 • Groepspraktijk OK is thuis in het netwerk van andere zorgverstrekkers en andere ondersteunende private en overheidsdiensten.  
©2015 groepspraktijk OK | Kazernstraat 32 - 9620 Zottegem | tel. Joris 09 361 22 41