MTT of medische trainingstherapie

Medische Trainingstherapie is de oefentherapie die rond 1965 in Noorwegen ontstond als een logisch gevolg van de manuele therapie. De grondlegger van de methode is Oddvar Holten.

MTT, is een progressief opgebouwde oefentherapie en beoogt o.a. gewrichtsmobiliteit en/of stabiliteit, lokale circulatie, spierkracht, coördinatie en tolerantie voor druk op het kraakbeen te beïnvloeden. Uiteraard zal steeds het herstel van de aangedane bewegingsfunctie het einddoel zijn.

De methode steunt op kennis uit de arbeidsfysiologie, manuele therapie, histologie,...

Een nauwkeurig klinisch onderzoek van het bewegingsapparaat (extremiteiten en wervelkolom) vormt het uitgangspunt van het MTT oefenprogramma. De patiënten voeren hun gedoseerd oefenprogramma uit in de oefenzaal. Met een aangepast trekapparaat voor zowel dosering als uitvoering van de oefeningen kan doelmatig met patiënten van verschillende aandoeningen geoefend worden.

Zo kunnen we stellen dat "oefenen = behandeling". Met het concept van de MTT kan dit op een objectief controleerbare manier, gesteund op wetenschappelijke basis.

©2015 groepspraktijk OK | Kazernstraat 32 - 9620 Zottegem | tel. Joris 09 361 22 41