Neurologische Revalidatie

Deze specifieke revalidatie is belangrijk voor het bieden van een betere levenskwaliteit met een neurologische aandoening. Jammer genoeg is soms volledige genezing niet altijd mogelijk ondanks de vaak intensieve therapie tot nu toe. Met neurologische revalidatie in Groepspraktijk OK willen we dus iemand opnieuw valide maken na een neurologisch letsel. Met “valide” bedoelen we dat hij of zij terug tot zo veel als mogelijk in staat is en gezond is.

Hierbij helpt het team van Groepspraktijk OK het oorspronkelijk functieniveau zoveel als mogelijk te herstellen. Een ernstig neurologisch letsel zoals bv. een hersenbloeding vraagt intensieve neurologische revalidatie en het doel is om zo maximaal als mogelijk te reïntegreren en te streven naar maximale zelfstandigheid. In de neurologische revalidatie blijft team van Groepspraktijk OK dan ook zoeken naar hernieuwing om de bekomen functionaliteit te behouden. We zijn flexibel en gemotiveerd tot buiten de grenzen van de kinesitherapeutisch vakgebied.


Voor wie?

Groepspraktijk OK biedt in de eerste lijn neurologische revalidatie aan voor patiënten met :

  • Een verworven hersenletsel door een trauma of ook NAH (niet aangeboren hersenletsel) genoemd: kinderen en volwassenen.
  • Een hersenletsel door spontane bloeding of CVA (cerebro vasculair accident) genoemd.
  • Een aangeboren hersenletsel met verlamming en spasticiteit tot gevolg of cerebral palsy (CP): kinderen en volwassenen.
  • Een evolutieve aandoening van de spieren of het zenuwstelsel ook neuromusculaire aandoening, myopathie of neuropathie genoemd: kinderen en volwassenen.
  • Een ruggenmergletsel waardoor benen en/of armen gedeeltelijk of volledig zijn verlamd: kinderen en volwassenen.  

Hoe?

Het therapeutenteam van Groepspraktijk OK is er zich maar al te goed van bewust dat in de eerste lijn binnen de algemene revalidatie de neurologische revalidatie een bijzondere aanpak vraagt.

  • Daarom wordt er rekening gehouden met de specifieke onderscheiden aanpak van kinderen en volwassenen.
  • Groepspraktijk OK legt de grootste flexibiliteit aan de dag voor patiŽnten met chronische behandeling en ijvert zo mee voor hun beste socio-familiale structuur en stabiliteit.
  • Daarom gebruikt Groepspraktijk OK voor bijvoorbeeld de behandeling van NAH, CVA en CP typische technieken zoals NDT (Neuro developmental treatment) en principes uit de Bobaththerapie voor tonusnormalisatie, facilitatie om te komen tot zo normaal mogelijke bewegingspatronen.
  • Daarom heeft men in Groepspraktijk OK oog voor bijkomende gevolgen van de pathologie zoals het ontwikkelen van contracturen en orthopedische problemen en misvormingen en wil men constructief met ander zorgverstrekkers bijdragen aan management van deze problemen.
  • Ondersteuning bij het correct gebruik van orthesen en hulpmiddelen is een evidentie in Groepspraktijk OK.
©2015 groepspraktijk OK | Kazernstraat 32 - 9620 Zottegem | tel. Joris 09 361 22 41