Viscerale Osteopathie

Deze osteopathische behandeling is louter en alleen gebaseerd op zachte manuele technieken. Zeggen dat slecht functionerende organen helemaal niets te maken hebben met klachten ter hoogte van het bewegings- of pariëtale stelsel is een even naïef standpunt als zeggen dat elke pariëtale klacht in het bewegingsstselsel te herleiden is tot een slecht functionerend orgaan ergens in het lichaam.   

De waarheid ligt in het midden. Elke osteopathische behandeling heeft zeker een visceraal luik. Ons hoeft u ook niet meer te overtuigen dat een behandeling succesvoller is en pas af is met voldoende aandacht voor een viscerale behandeling.

Pijn in het bewegingsapparaat kan ook veroorzaakt worden door een ander probleem, elders in het lichaam Dit kan spanning of irritatie in de organen zijn. Vaak ervaart de patiënt zelf geen klachten ter hoogte van zijn organen.


Waarvoor?

Zo bijvoorbeeld legt hij zelf geen verband tussen zijn al maanden tegenstrubbelende maag en zijn nu plots opkomende pijn in de linker schouder waarvoor hij consulteert. Prikkeling van de galblaas kan hardnekkige klachten geven aan de rechter schouder, tussen de schouderbladen, uitstralend tot tussen de ribben.

De osteopaat gaat hierin verder dan in het klassieke medische denken. Maar ook daar worden de laatste tijd meer en meer deze verbanden tussen organen en het bewegingstelsel toch gelegd. Vrouwen kennen vast het verband tussen gynaecologie en lage rugklachten. De meest gekende maar jammer genoeg gevaarlijkste klacht is pijn in de rechter arm wanneer er een stoornis is in de functie van het hart.

Uiteraard heeft de osteopaat in zijn opleiding ook geleerd wanneer hij patiënten voor nader medisch onderzoek van het visceraal systeem naar de arts moet verwijzen.
En u kan wel begrijpen dat de osteopaat naast zijn manuele technieken om de orgaanfunctie te bevorderen dan ook vaak adviezen geeft over voeding en levenshygiëne.

©2015 groepspraktijk OK | Kazernstraat 32 - 9620 Zottegem | tel. Joris 09 361 22 41